Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v tuyên truyền, vận động nhà giáo, người lao động thực hiện tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
  Số văn bản: CV Số 126/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 31/05/2018
  Ngày hiệu lực: 31/05/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông - Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: