Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tuyên truyên kết quả Đại hội XV CĐGD Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023
  Số văn bản: CV Số 113/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 16/05/2018
  Ngày hiệu lực: 16/05/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: