Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018
  Số văn bản: CV Số 01/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/05/2018
  Ngày hiệu lực: 14/05/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ nhiệm UBKT CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: