Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Tài liệu về việc tổ chức một số hoạt động công tác Dân số - Gia đình - trẻ em và tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
  Số văn bản:
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/05/2018
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký:
  Ghi chú: