Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc lựa chọn tập thể tiêu biểu tham dự chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XIV, năm 2018
  Số văn bản: CV Số 109/CV-CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 09/05/2018
  Ngày hiệu lực: 09/05/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: