Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc ngăn chặn truyền đạo trái phép
  Số văn bản: CV Số 92/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 28/04/2018
  Ngày hiệu lực: 28/04/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ghi chú: