Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thống báo số 02 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023
  Số văn bản: TB Số 08/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/04/2018
  Ngày hiệu lực: 10/04/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Ghi chú: