Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo về thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023
  Số văn bản: TB Số 69/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 27/03/2018
  Ngày hiệu lực: 27/03/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: