Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc may áo đồng phục nhận diện của tổ chức công đoàn
  Số văn bản: CV Số 68/CĐN-BToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 27/03/2018
  Ngày hiệu lực: 27/03/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: