Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn Về việc tổ chức xét chọn và trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh" lần thứ III, năm 2018
  Số văn bản: CV Số 54/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/03/2018
  Ngày hiệu lực: 08/03/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: