Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo kết quả Hội nghị giao ban khối thi đua CĐGD Việt Nam năm học 2017-2018
  Số văn bản: TB Số 44/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/03/2018
  Ngày hiệu lực: 06/03/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: