Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2018
  Số văn bản: CV Số 26/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/01/2018
  Ngày hiệu lực: 29/01/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: