Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Về việc tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giáo dục
  Số văn bản: HD 02/CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 30/01/2018
  Ngày hiệu lực: 30/01/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: