Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2017 - 2018
  Số văn bản:
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 01/02/2018
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký:
  Ghi chú: