Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị
  Số văn bản: CV Số 12/CĐN-VP
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 15/01/2018
  Ngày hiệu lực: 15/01/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: