Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Về việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2017 - 2018
  Số văn bản: TB Số 10/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 15/01/2018
  Ngày hiệu lực: 15/01/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: