Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Về việc đăng ký hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2017 - 2018
  Số văn bản: TB Số 08/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/01/2018
  Ngày hiệu lực: 12/01/2018
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: