Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v báo cáo hoạt động UBKT nhiệm kỳ
  Số văn bản: CV Số 330/CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/11/2017
  Ngày hiệu lực: 02/11/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: