Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, kế hoạch năm 2018
  Số văn bản: CV Số 334/CĐN-BToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/11/2017
  Ngày hiệu lực: 08/11/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: