Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số văn bản: CV Số 329/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/11/2017
  Ngày hiệu lực: 02/11/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: