Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v thực hiện một số nội dung trước đại hội
  Số văn bản: CV Số 315/CĐN-BToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/10/2017
  Ngày hiệu lực: 12/10/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: