Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Về triển khai hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018
  Số văn bản: HD Số 10/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 09/10/2017
  Ngày hiệu lực: 09/10/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: