Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2017 - 2018
  Số văn bản: CV Số 300/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/10/2017
  Ngày hiệu lực: 04/10/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: