Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: V/v mạo danh CĐGD Việt Nam bán sách, ấn phảm
  Số văn bản: CV Số 278 /CV- CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/09/2017
  Ngày hiệu lực: 08/09/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: