Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Danh sách các đơn vị ủng hộ CBNGNLĐ các tỉnh Tây Bắc (tính tới ngày 12/10/2017)
  Số văn bản: TB
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 12/10/2017
  Ngày hiệu lực: 12/10/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký:
  Ghi chú: