Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn v/v nhắn tin bình chọn "Ấn tượng VTV2017"
  Số văn bản: Số 263/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 17/08/2017
  Ngày hiệu lực: 17/08/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: