Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
  Số văn bản: CV số 251/CĐN-BToC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 09/08/2017
  Ngày hiệu lực: 09/08/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: