Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng
  Số văn bản: KH Số 231/KH-CĐN
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/07/2017
  Ngày hiệu lực: 24/07/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: