Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn v/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Tổ Tư vấn pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  Số văn bản: CV Số 216/CĐN - CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/07/2017
  Ngày hiệu lực: 11/07/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: