Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm học 2016 - 2017
  Số văn bản: TB 214/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/07/2017
  Ngày hiệu lực: 10/07/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: