Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn 212 v/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị
  Số văn bản: CV số 212/CĐN-VP
  Loại văn bản: Báo cáo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/07/2017
  Ngày hiệu lực: 10/07/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: