Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo v/v chậm nộp báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và tổng kết 6 chương trình công tác nhiệm kỳ 2013-2018
  Số văn bản: TB Số 210/CĐN-VP
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 06/07/2017
  Ngày hiệu lực: 06/07/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Trần Văn Hùng - Chánh Văn phòng CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: