Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn v/v triển khai chương trình phúc lợi Sam Sung cho cán bộ nhân viên ngành giáo dục
  Số văn bản: Số 191/CV-CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/06/2017
  Ngày hiệu lực: 02/06/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: