Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn v/v ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa" năm 2017
  Số văn bản: CV số 203/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 29/06/2017
  Ngày hiệu lực: 29/06/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: