Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS và rà soát, bổ sung danh sách Nhà giáo liệt sĩ
  Số văn bản: CV Số 189/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 01/06/2017
  Ngày hiệu lực: 01/06/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: