Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc Báo cáo tổng kết các chương trình công tác nhiệm kỳ 2013- 2018
  Số văn bản: CV Số:155/CĐN-VP
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/05/2017
  Ngày hiệu lực: 10/05/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: