Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017
  Số văn bản: CV số 52/UBKT
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 08/05/2017
  Ngày hiệu lực: 08/05/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Phạm Ngọc Hải - CN Ủy Ban Kiểm Tra
  Ghi chú: