Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn Về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo "Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể"
  Số văn bản: CV Số 153/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 04/05/2017
  Ngày hiệu lực: 04/05/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: