Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v Triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo, Hội nghị tập huấn tại Hà Nội
  Số văn bản: CV Số 139/CĐN-VP
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 27/04/2017
  Ngày hiệu lực: 27/04/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: