Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn Về việc báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017
  Số văn bản: CV Số 136/CĐN-VP
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 25/04/2017
  Ngày hiệu lực: 25/04/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: