Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì Trẻ em,Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017
  Số văn bản: HD Số 05/HD-TGNC
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/04/2017
  Ngày hiệu lực: 24/04/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: