Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ
  Số văn bản: CV Số 116/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 14/04/2017
  Ngày hiệu lực: 14/04/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: