Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Đề án Mô hình Tổ chức Công đoàn Giáo duc cấp Huyện
  Số văn bản:
  Loại văn bản: Đề án
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 31/03/2017
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: