Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Về việc tổ chức đại hội điểm
  Số văn bản: TB Số 114/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 13/04/2017
  Ngày hiệu lực: 13/04/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: