Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Kế hoạch đổi thẻ Đoàn viên Công đoàn
  Số văn bản: KH Số 58/KH-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 17/04/2017
  Ngày hiệu lực: 08/03/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: