Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Về việc chỉ định đại hội điểm
  Số văn bản: TB Số: 82/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 24/03/2017
  Ngày hiệu lực: 24/03/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: