Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông tin về kết quả cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn”năm học 2016 - 2017
  Số văn bản:
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 07/04/2017
  Ngày hiệu lực:
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký:
  Ghi chú: