Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
  Số văn bản: CV Số: 108/CĐN-TGNC
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/04/2017
  Ngày hiệu lực: 05/04/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: