Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017; Chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam
  Số văn bản: KH Số: 78 /KH-CĐN
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 17/03/2017
  Ngày hiệu lực: 17/03/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: