Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023
  Số văn bản: HD số: 04/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 17/03/2017
  Ngày hiệu lực: 17/03/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: